Home
Velkommen til smerteramt.dk

 

En kronisk smertetilstand rammer ikke kun den smerteplagede men også de nærmeste omkring ham eller hende.

Når man har børn og familie, er dette forhold særlig tydeligt, fordi rollen som forælder og som deltager i familiens hverdag uundgåeligt vil blive ændret.

Denne bog rummer inspiration til, hvordan man kan forholde sig til nogle af de særlige problemstillinger, som en ’smerteramt familie’ må forholde sig til. Den bygger på interviews med såvel de smerteramte selv som deres børn, og gør det således muligt at anskueliggøre sagen fra flere synsvinkler.

Forhåbentlig vil bogen være til hjælp ved at nuancere forståelsen af både den smerteramte og familiens situation og dermed lette den indbyrdes kommunikation.

Bogen tænkes endvidere at være af interesse for fagpersonale med berøring til smerteramte familier.

Kroniske smerter er et udbredt helbredsproblem, og det anslås, at cirka 19% af den voksne danske befolkning lever med kroniske smerter i varierende grader. Alt efter hvor hårdt ramt den enkelte er, medfører smerterne forandringer i forskellige aspekter af den sædvanlige livsførelse. For de hårdest ramte er smerterne så invaliderende, at de må skære ned eller helt give afkald på mange af de ting, vi forbinder med et helt almindeligt hverdagsliv, som for eksempel arbejde, familieudflugter, socialt samvær og udførelsen af praktiske gøremål i hjemmet.

Bogen er udgivet på Det Schønbergske Forlag. Den er på 140 sider.

 
Anmeldelser
Onsdag, 19. august 2009 16:15

Nej, lilleskat skat
Mor har jo ondt i ryggen

Uddrag af anmeldelse fra Magasinet Psykologi

Den treårige har slået sig og kalder grædende på sin mor og vil op. Men mor kan ikke løfte ham, ryggen gør ondt. Det i sig selv gør næsten lige så ondt som de fysiske smerter.

Smerteramte forældre af Charlotte Flor Glering og Tina Grøndahl Olsen er en klog, nødvendig lille bog, der grundigt og med mange gode cases tager sin læser med rundt i et univers, hvor det gode helbred ikke er en selvfølge. Den er fuld af pædagogisk forståelige og meget andvendelige gode råd om, hvordan situationerne tackles for børn og voksne, og hvordan man kan lære at leve med en kronisk smertediagnose.

Anna Pia Holmgaard

 
Indholdsvisningshits : 5734
Banner